planinski muzej
Poletni čas od 1. 6. – 15. 9.
(vsak dan)
9.00 -19.00

Zimski čas 15. 9. - 31. 5.
(vsak dan)
9.00 - 17.00

Zaprto:1. 11., 30.12. in 31. 12.

Izven urnika odprto za najavljene skupine.
muzej planinstva
Bi bili radi obveščeni o novicah na naši sceni? Naročite se … »


Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49
4281 Mojstrana
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

muzej planinstva

Kje je začetna vnema društev?Več planinskih društev je sredstva prispevalo v celoti, nekatera pa k izpolnitvi obveze še niso pristopila.

V mesecu decembru smo poročali o dobrem odzivu planinskih društev pri zbiranju sredstev v skladu s sprejeto moralno obvezo na skupščini PZS, vendar pa je očitno začetno pripravljenost planincev zima močno ohladila.

Vodstvo Planinske zveze je o poteku zbiranja sredstev obveščeno tedensko, pa tudi o predlogih in zahtevah posameznih društev, ki so vezane na spremembe dogovorjenih in sprejetih kriterijev kot osnov za zbiranje sredstev. Želimo poudariti, da v Ustanovi Avgusta Delavca ne moremo spreminjati kriterijev dogovorjenih na ravni vseh MDO, zato prosimo društva, da na Ustanovo takšnih zahtev ne pošiljajo. Ker je več društev že v celoti poravnalo svoje obveznosti, tudi ne bi bilo pošteno, da bi zdaj posamezna društva kriterije prikrojila lastnim željam.

Na sestanku podpredsednika PZS Marka Goršiča s predsedniki meddruštvenih odborov smo v Ljubljani 27. februarja 2009 razpravljali o poteku zbiranja sredstev. Dogovorili smo se, da bodo v prihodnje tudi predsedniki MDO dobivali tedenske informacije o zbranih sredstvih v planinskih društvih. Poročilo bo posredovano v obravnavo tudi UO PZS, ki bo imel sejo 12. marca 2009.

Zavedamo se, da so gospodarske razmere težke in da v društvih vlagamo veliko naporov, da bi zagotovili normalno delovanje osnovnih programov. Iskrena zahvala velja vsem predsednikom, UO ter članom tistih društev, ki so svoje obveznosti že izpolnili, za vloženi trud in visoko pripadnost ideji in poslanstvu Slovenskega planinskega muzeja. Verjamemo, da so s svojimi dejanji spodbuda društvom, ki se na to še pripravljajo.

Planinska društva, ki so v celoti izpolnila svoje obveznosti:

Dovje-Mojstrana, Rateče-Planica, Srednja vas v Bohinju, dr. Gorazda Zavrnika, Mozirje, Podpeč –Preserje, Mežica, Obrtnik –Ljubljana, Hakl –Sveta Trojica, Matica-Murska Sobota, Gorje, Lenart, Dobrovlje, Medvode, Majšperk, Radeče, Blagojana, Kranjska Gora, Onger-Trzin, Grosuplje, Jeglič –Smlednik, Dramlje, Sovodenj, Šentjur –Celje.

Planinska društva, ki so poravnala obveznosti za leto 2008:

Radovljica, Kranj,Paloma-Sladki vrh,Horjul, Ljubljana - Matica, Tržič, Vitanje, Laško, Velenje, Vrhnika, Vipava, Tolmin, Ljubno ob Savinji, Javornik-Črni vrh nad Idrijo.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste že prispevali finančna sredstva in obenem prijazno vabimo vsa preostala društva in člane, da se nam v akciji zbiranja pridružite.

V okviru Ustanove Avgusta Delavca nam je uspelo zbrati skoraj polovico potrebnih sredstev, ki jih mora Ustanova prispevati k finančni konstrukciji projekta Slovenski planinski muzej. Verjamemo v planinsko vnemo, da nam bo uspelo tudi preostalo polovico. Poti nazaj ni, je samo še proti vrhu.

Predsednik uprave
Miro Eržen
 Nazaj