planinski muzej
Poletni čas od 1. 6. – 15. 9.
(vsak dan)
9.00 -19.00

Zimski čas 15. 9. - 31. 5.
(vsak dan)
9.00 - 17.00

Zaprto:1. 11., 30.12. in 31. 12.

Izven urnika odprto za najavljene skupine.
muzej planinstva
Bi bili radi obveščeni o novicah na naši sceni? Naročite se … »


Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49
4281 Mojstrana
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

muzej planinstva

Pričetek in potek gradnjeObjekt Slovenskega planinskega muzeja že pod streho. Gradnja se bo nadaljevala v začetku leta 2009.

V mesecu juliju, po uspešni kandidaturi projekta Slovenski planinski muzej na razpisu Ministrstva za lokalno samoupravo, je Občina Kranjska Gora izvedla razpis za izbiro izvajalca in nadzor gradbeno –obrtniških del. V ponovljenem razpisu je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje Kovinar gradnje ST z Jesenic, kot izvajalec nadzora pa podjetje DDC Ljubljana. S strani nosilca investicije – Občine Kranjska Gora koordinacijo del opravlja Alojz Mertelj.

Pripravljalna dela za pričetek gradnje so se pričela 22. julija 2008, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradbeno – obrtniških del in nadzora pa je bil 7. avgusta 2008 Pr' Katr na Dovjem.

V tem trenutku je objekt pod streho, zaključujejo se dela za zapiranje objekta. Sredstva predvidena za investicijo v letošnjem letu so izčrpana . Z gradnjo bomo nadaljevali v začetku leta 2009 oziroma takoj ko bodo vremenske razmere to omogočale.

Miro Eržen, vodja projekta Slovenski planinski muzejPripravljalna dela so se pričela 22. julija 2008 na gradbišču

Predsednik PZS, kranjskogorski župan in vodja projekta

Gradnja temeljev

Muzej oktober 2008Nazaj