planinski muzej
Poletni čas od 1. 6. – 15. 9.
(vsak dan)
9.00 -19.00

Zimski čas 15. 9. - 31. 5.
(vsak dan)
9.00 - 17.00

Zaprto:1. 11., 30.12. in 31. 12.

Izven urnika odprto za najavljene skupine.
muzej planinstva
Bi bili radi obveščeni o novicah na naši sceni? Naročite se … »


Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49
4281 Mojstrana
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

muzej planinstva

11o-letnica ustanovitve Podravske podružnice SPD
 
Slovenski planinski muzej in MDO PD Podravja
vabita na odprtje muzejske razstave
MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV PODRAVJA
SE PREDSTAVI

ob 110-letnici ustanovitve Podravske podužnice
Slovenskega planinskega društva,

ki bo v soboto, 24.9.2011, ob 10. uri

v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrana.


MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV PODRAVJA
 

V skladu s statutom PZS se je MDO Podravja organiziral kot eden izmed dvanajstih meddruštvenih odborov, ki pokrivajo slovenski geografski prostor. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do preimenovanja v MDO Podravje, saj prvotno ime MDO PD Štajerske ni ustrezalo dejanskemu povezovanju PD. Ko je bilo urejeno financiranje MDO, so bile dane možnosti za še aktivnejše delo PD, ki so se združevala pod tem imenom. Danes šteje MDO Podravje 32 planinskih društev, alpinistični klub, športno plezalni klub 6b in društvo GRS. V MDO delujejo predsedstvo in odbori za planinska pota, za varstvo narave, za vodenje in izobraževanje, za orientacijo, za seniorje in PO MO. Vsak izmed odborov ima svoj program, tako vsebinski kot finančni. Odbori se povezujejo s posameznimi odseki PD. Predsedstvo in PD načrtujejo aktivnosti ob obletnicah, ki jih imajo posamezna PD, obravnavajo predloge za priznanja, podpirajo aktivnosti akcij širšega pomena in dajejo podporo vsem pozitivnim rešitvam, ki se obravnavajo na UO PZS in v drugih organih PZS. V društva in klube je trenutno včlanjenih okoli 7100 članov, ki so poravnali članarino. Posebno skrb posvečamo mladim in veteranom. MDO organizira vrsto odmevnih predavanj (med njimi je bilo zlasti zanimivo predavanje o Triglavskem narodnem parku), med PD širi planinsko kulturo, spoštovanje do narave in spoštovanje do dela organov PZS. Predsedniško funkcijo v MDO že vrsto let opravlja Anton Purg iz PD Ptuj. Njegova namestnica je Slavica Tovšak, ki je hkrati tudi podpredsednica PZS.
 Nazaj