planinski muzej
Poletni čas od 1. 6. – 15. 9.
(vsak dan)
9.00 -19.00

Zimski čas 15. 9. - 31. 5.
(vsak dan)
9.00 - 17.00

Zaprto:1. 11., 30.12. in 31. 12.

Izven urnika odprto za najavljene skupine.
muzej planinstva
Bi bili radi obveščeni o novicah na naši sceni? Naročite se … »


Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49
4281 Mojstrana
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

muzej planinstva

Literarni natečaj Moje največje veselje je na gorah z letošnjo temo Zgodila se je nesreča, od 1. 12. 2011 do 31. 1. 2012Naslednje leto bo minilo sto let od ustanovitve slovenske gorske reševalne službe. V Slovenskem planinskem muzeju smo zato temo letošnjega literarnega natečaja z naslovom Moje največje veselje je na gorah posvetili tej obletnici. Osnovnošolce in njihove učitelje smo povabili, da nam v obliki pustolovskih in domišljijskih zgodb ter stripov napišejo in narišejo svoje zgodbe na temo Zgodila se je nesreča. Zgodbe naj vsebinsko zajamejo dogodek, povezan z nesrečo v gorskem svetu, in seveda pomoč gorske reševalne službe.Razpisni pogoji natečaja
MOJE NAJVEČJE VESELJE JE NA GORAH
z letošnjo temo ZGODILA SE JE NESREČA
 
Organizator
Organizator literarnega natečaja je Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana.
 
Trajanje
Literarni natečaj se začne 1. decembra inse zaključi 31. januarja 2012.
 
Sodelovanje na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda, ki živijo v Republiki Sloveniji.
Natečaj bo potekal v dveh starostnih skupinah, in sicer:
 
1. starostna skupina: učenci od 4.– 6. razreda
2. starostna skupina: učenci od 7.– 9. razreda 
 
Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih pogojev natečaja. Udeleženec sprejme razpisne pogoje s tem ko odda svoje besedilo ali strip mentorju in izpolni prijavnico.
 
Mentorji v šoli naj že naredijo predizbor najboljših prispevkov, ki bodo sodelovali na natečaju.
 
Tema in oblika prispevka
Tema letošnjega literarnega natečaja je gorska reševalna služba oz. nesreče v gorah. Zato naj bodo
besedila napisana oz. risbe narisane v obliki pustolovsko-domišljijske ali stripovske zgodbe, v katero učenci vpletejo dogodek, povezan z nesrečo v gorskem svetu in pomoč gorskih reševalcev pri tem. Prispevek naj vsebuje zanimiv zaplet, vrh in razplet zgodbe ter avtorjev odnos do gora skozi nesreče, ki se dogajajo v njih, odnos človeka do sočloveka v nesreči in pomen preventivne vzgoje planincev ter prostovoljstva kot družbeno koristne oblike pomoči. Poslana dela naj bodo:
 
1.      Pustolovske in domišljijske zgodbe na temo Zgodila se je nesreča, dolge največ dve strani A4-formata ali 3.750 znakov, napisane v računalniškem programu Word, v pisavi Times New Roman in velikosti črk 12.
2.      Stripovske zgodbe na temo Zgodila se je nesreča, dolge največ tri strani A4- ali dve strani A3-formata, narisane v poljubni tehniki (lahko tudi z računalnikom).
Sodelovanje na natečaju je veljavno zgolj s prijavnico, ki je priložena poslanemu dopisu ali pa jo najdete na spletni strani www.planinskimuzej.si.
 
Zgodbe ali stripe je treba skupaj s prijavnico poslati do 31. januarja 2012 na naslov Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana s pripisom Za literarni natečaj Moje največje veselje je v gorah ali po elektronskli pošti na naslov neli.stular@planinskimuzej.si s pripisom Za literarni natečaj.
 

Izbor najboljših domišljijskih zgodb in stripov:
Vse prispele prijave bo pregledala in ocenjevala natečajna komisija, ki jo sestavljajo:
  • Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika)
  • Irena Cerar (urednica National Geographic Junior in avtorica knjige Pravljične poti Slovenije)
  • Anja Kovač Ažman (urednica Didakte)
  • Meta Košir (slavistka, učiteljica likovnega pouka)
 Nagrade:
Komisija bo nagradila po tri najboljše prispevke v vsaki starostni skupini in kategoriji prispevkov, kar pomeni, da bo podelila 12 privlačnih nagrad v planinskem duhu. Nagradili bomo tudi štiri mentorje, katerih učenci bodo prejeli glavno nagrado.
 
Poleg praktičnih, doživljajskih nagrad bodo najboljši prispevki nagrajeni tudi tako, da bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja in v Planinskem vestniku.
 
Finalisti bodo znani 13. februarja 2012. Seznam nagrajencev natečaja z nagradami pa bo objavljen v najmanj 14 dneh po izboru na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja www.planinskimuzej.si.
 
Podelitev nagrad:
Slovesna zaključna podelitev nagrad bo v soboto, 3. marca 2012, ob 10. uri v dvorani Triglav v Slovenskem planinskem muzeju.
 
Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ne bo mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
Nagrajenci bodo o nagradah in načinu njihovega prevzema obveščeni najpozneje v 14 dneh po izboru s pisnim sporočilom organizatorja. Vsi nagrajenci so dolžni na poziv organizatorjev posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko). Če nagrajenci zahteve ne izpolnijo, izgubijo pravico do nagrade, organizatorju pa nagrade tem nagrajencem ni treba podeliti. Nagrada se v takem primeru ne podeli.
 
Varstvo osebnih podatkov:
Glede na dogovor med šolo, iz katere prihajajo učenci in starši učencev, organizator meni, da lahko za izvedbo natečaja shranjuje podatke udeleženca in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Udeleženec (oz. njegovi starši/skrbniki) ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno (po e-pošti: neli.stular@planinskimuzej.si) zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov za namen neposrednega trženja - v času trajanja natečaja in po njegovem zaključku. 
Starši oz. skrbniki soglašajo tudi, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če so nagrajeni. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pripete datoteke:Nazaj