Mi mamo se fajn je eden od navdušujočih stavkov naših mladih obiskovalcev in naslov že druge posodobljene muzejske zgibanke, v kateri je bila predstavljena ponudba tekočih delavnic in programov za obiskovalce. Programi se nenehno razvijajo in vsebinsko dopolnjujejo vzporedno z različnimi trendi interpretacije in s sodobnimi didaktičnimi priporočili.

V prvem desetletju Slovenskega planinskega muzeja se je oblikovala pestra dejavnost sodelovanja z različnimi ciljnimi skupinami muzejskih obiskovalcev. Da bi jim na atraktivne in inovativne načine predstavili planinstvo in z njim povezane dejavnosti, smo v okviru pedagoškega dela zasnovali številne programe. Med prvimi so bili vseslovenski literarni natečaj za osnovnošolce, poletne planinske ustvarjalnice, pedagoške delavnice in tematske učne ure ter promocijske predstavitve le-teh na različnih prireditvah širom po Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno poslanstvo muzeja je namreč eno izmed njegovih glavnih nalog. Pristen, igriv, zanimiv in doživljajski stik z obiskovalcem pa ključen za spoznavanje bogate planinske dediščine.

V svojih prispevkih bom vse leto predstavljala paleto doživljajsko-ustvarjalnih dejavnosti in dogodkov, ki smo jih v desetih letih delovanja pripravili in smo nanje ponosni, ker so nastali v aktivnem sodelovanju z obiskovalci za obiskovalce.

Natalija Štular, kustosinja pedagoginja