Predstavljamo vam spletno razstavo Alpinizem v času podnebnih sprememb.

Gradivo so za splet oblikovali dr. Andrej Šmuc in dr. Jure Ahtik (Naravoslovnotehnična fakulteta) v sodelovanju z alpinistko dr. Ireno Mrak iz Visoke šole za varovanje okolja. Eden izmed predmetov na razstavi je tudi šotor, ki ga je dr. Mrakova poklonila muzeju. Šotor se je polomil ob padcu v  ledeniško razpoko, kar je bila posledica previsokih nočnih temperatur zaradi podnebnih sprememb. Šotor zdaj hranimo v našem depoju.

Razstava je nastala v okviru projekta za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji in nosi naslov Obisk gora v času podnebnih sprememb. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.  V Slovenskem planinskem muzeju smo ga v letu 2020 izvajali s partnerji Občino Kranjska Gora, Turističnim društvom Dovje – Mojstrana, Planinsko zvezo Slovenije in ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika. Pripravili smo več aktivnosti, katerih namen je bil širiti zavest o podnebnih spremembah in opozarjati na odgovorno in trajnostno ravnanje, s katerim blažimo posledice podnebnih sprememb. Več o projektu si preberite na: https://www.planinskimuzej.si/info/obiskgora/.