Pravice uporabnika spletnih strani https://www.planinskimuzej.si/ po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov GDPR (General Data Protection Regulation), ki je stopila v veljavo s 25. majem 2018 na področju varstva osebnih podatkov na območju Evropske unije.

Pravica do umika soglasja

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo Slovenski planinski muzej lahko upravlja, zbira in obdeluje le na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja (elektronski ali tiskani obrazec za prejem e-novic). To soglasje lahko kadarkoli umaknete elektronsko, telefonsko ali osebno.

Pravica do dostopa

Od upravljavca imate pravico dobiti:

  • potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki,
  • dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami,
  • informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Zahtevate lahko popravke netočnih osebnih podatkov.

Pravica do omejitve

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti

Na vašo zahtevo se podatki prenesejo drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje obveščanja, in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje obveščanja in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi.
Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Pravico imate, da zahtevate, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

Pravica do vložitve pritožbe

V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa

Pravico imate zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če:
• osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
• obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
• obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
• so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
• je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti.

Slovenski planinski muzej, 6. januar 2020