Od 8. marca 2022 dalje je v. d. direktorja Gornjesavskega muzeja Jesenice in s tem tudi enote Slovenski planinski muzej,

Aljaž Pogačnik, muzejski svetovalec, kustos za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost.