Razstava Gorski svet iz zbirke Umetnostne galerije Maribor je nastala v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Zajema obdobje od začetka 20. stoletja do sredine osemdesetih let. Predstavljeni so umetniki Anton Nowak (1865–1932), Anton Gvajc (1865–1935), Maks Kavčič (1909–1973) in Zora Plešnar (roj. 1925).

Izbor začenjamo s predstavnikom dunajske secesije Antonom Nowakom in njegovimi slikami avstrijskih gora in italijanskih Dolomitov okrog leta 1905. Nowak, ki je bil rojen v Mariboru, je študiral na Dunaju in v Brnu, kjer je nato tudi živel in ustvarjal. Bil je ustanovni član dunajske secesije in nekaj časa tudi predsednik društva. V njegovem slikarstvu (prevladujejo krajine) so vidni odmevi secesije in postimpresionizma. Njegov opus do danes še ni bil celostno predstavljen in ovrednoten.

Anton Gvajc se je za slikanje gora in hribov navdušil v mariborskem obdobju, ko se je kot zaveden Primorec pred fašizmom umaknil na Štajersko. Kot slikar je ostal vseskozi zvest realističnim izhodiščem, njegove krajine pa so pogosto sentimentalno obarvane.

Maks Kavčič se predstavlja z enim samim, a odličnim gvašem na papirju iz leta 1959, ki dokazuje sproščenost in virtuoznost poteze ter modernističen značaj njegove umetnosti. Po drugi svetovni vojni je bil prav on eden glavnih protagonistov likovnega življenja v Mariboru, deloval pa je tudi kot restavrator, pedagog in scenograf.

Izbor zaključujemo s fotografinjo Zoro Plešnar in njenimi tremi cikli, povezanimi z gorami: ObirMarkacije in Na Vršiču, vsi datirajo med 1976 in 1983. Zora Plešnar je veliko potovala, njeni cikli so nastajali postopoma v daljšem časovnem razponu. Značilnost njene fotografije je odmik od realnega v drugačno, nadrealno dimenzijo. Tak pristop je mogoče videti tudi v ciklih na temo gorskega sveta. Bila je članica avantgardne fotografske skupine Mariborski krog (1971–1974) in je kot edina ženska tudi razstavljala na njihovi prvi razstavi, ki je bila prelomna za razvoj slovenske fotografije. Leta 2019 je Umetnostna galerija Maribor pripravila njeno retrospektivno razstavo.