V Slovenskem planinskem muzeju bo od 10. septembra 2021 dalje gostovala razstava Constructive Alps.

Med razstavljenimi projekti je 12 prenov oziroma nadomestnih gradenj in 16 novogradenj. Prvi trije nagrajeni projekti, biotehniški izobraževalni center, gorsko gostišče in montažna hala, navdušujejo tudi s premišljenostjo, s katero so se investitorji in arhitekti lotili projektov. Posebej izstopa želja vodstva biotehniškega izobraževalnega centra iz Saleza, da nove potrebne šolske kapacitete zasnujejo kot nizkotehnološko stavbo in uporabijo preproste in učinkovite rešitve, ki bi dijake vzgajale tudi v tem pogledu.

Poleg navedenih so na ogled še projekti večstanovanjskih stavb, skupnostnega bivanja, kmečkih domačij, gorske kapele, gospodarskih poslopij, mlekarne, stanovanjske soseske, večnamenskih objektov, otroških vrtcev, žičniške postaje do oživitve zaselka, med njimi pa je tudi projekt prenove alpskega skednja v Bohinju slovenskega arhitekturnega biroja OFIS Arhitekti d.o.o.

Nagrado Constructive Alps od leta 2010 razpisujeta Kneževina Lihtenštajn in Švicarska konfederacija, podpirajo pa jo države, pogodbenice Alpske konvencije, Avstrija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica. Nagradni natečaj predstavlja otipljiv prispevek k uresničevanju konvencije, ki je postavila vizijo, da bo zgled na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, pri čemer imajo stavbe pomembno vlogo. Na območju Alp porabijo zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot celoten prometni sektor. Največji porabniki energije so stare in slabo izolirane stavbe. Pravi ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev in obiskovalcev alpskega sveta je zato v prenovi in, kadar je potrebno, tudi v gradnji novega stavbnega fonda z okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora. Vendar pa mednarodna strokovna komisija pri ocenjevanju projektov ne upošteva le energetske učinkovitosti in varčnosti temveč tudi ekološki, ekonomski, družbeni in kulturni vidik trajnosti.

Muzejski večer, ki smo ga načrtovali v petek, 10. septembra, ob 19. uri na katerem smo želeli predstavili projekt Hiša Mandrova je zaradi bolezni odpovedan.