V Slovenskem planinskem muzeju so se nocoj srečali sinova pokojnega Janka Mirnika, Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, Irena Pečavar Čarman, vodja pododbora za priznanja PZS, Kazimir Drašlar, predsednik Odbora alpinistov veteranov, Janko Ažman in Janez Dovžan kot mojstranška predstavnika alpinistov veteranov ter Saša Mesec, kustodinja za planinstvo.

Ivan Janko Mirnik se je namreč že decembra 2020 namenil muzeju podariti štiri Kugyjeve knjige:

Aus dem Leben eines Bergsteigers iz leta 1925 s posvetilom,

Die Julische Alpen in Bilde iz leta 1934,

Fünf Jahrhunderte Triglav iz leta 1938,

Aus vergangener Zeit iz leta 1943.

V njegovem imenu sta knjige in očetovo planinsko opremo muzeju predala sinova Gorazd in Matjaž Mirnik.

Sinovoma Janka Mirnika je predsednik Planinske zveze Slovenije izročil svečano listino, najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije za leto 2020, za očetovo dolgoletno predano delo na področju alpinizma, planinskega gospodarstva, dela v Planinski zvezi Slovenije in v Odboru alpinistov veteranov.

Slovenski planinski muzej se lepo zahvaljuje za predano gradivo.

Ivan Mirnik je bil alpinist, član GRS, alpinistični inštruktor. Največ se je ukvarjal z zimskim alpinizmom. Najtežje smeri je preplezal s Cirilom Debeljakom – Cicem: pozimi 1953 sta preplezala prvenstveno v Strevčevi peči (Cicev raz, jugozahodna stena), v severni steni Ojstrice smer Ogrin – Omersa, preplezala sta tudi severno steno Planjave (bivakiranje pri –22 °C) in Levo v Dedcu. S Preložnikom in Vovkom so preplezali novo smer v Vršičih. Z Megličem in Scharo so septembra 1950 kot prvi preplezali Grapo med Travnikom in Šitami. Ponovil je Severovzhodni raz Jalovca, Hudičev steber v Prisojniku in še mnoge druge smeri. Plezal je tudi z Ivom Reyo, Jožetom Melanškom, Stanetom Veninškom (Wilder Kaiser, zahtevne smeri v Predigtstuhlu, Fleischbank Ostwand in Goinger Halt).

Leta 1968 se je v zelo slabem vremenu povzpel na kavkaški pettisočak Kazbek, kasneje pa še na nekaj štiritisočakov v Švici.

V Planinski zvezi, katere podpredsednik je bil, je opravljal različne funkcije. Bil je načelnik Komisije za alpinizem, član Nadzornega odbora PZS, načelnik Gospodarske komisije PZS ter član Odbora alpinistov veteranov. Aktivno je sodeloval tudi pri ustanovitvi CAA (Združenje planinskih organizacij alpskega loka, ki je bila uradno ustanovljena 2004).

Zapisala: Saša Mesec

Foto: Kazimir Drašlar – Mikec