Od 12. do 27. travnja 2018

Constructive Alps/Konstruktivne Alpe – Međunarodna arhitekturna nagrada za održivu građevinu i obnovu u Alpama