Slovenski planinski muzej

Aljaž Pogačnik, direktor
T: +386 (0)70 663 043
E: e-pošta

Matjaž Podlipnik, voditelj odjela
T: +386 (0)8 380 67 33
E: e-pošta

Eva Schmitt, marketing
T: +386 (0)8 380 67 35
E: e-pošta

Saša Mesec, kustosica za planinarstvo
T: +386 (0)8 380 67 31
E: e-pošta

Neli Štular, kustosica – pedagoginja
T: +386 (0)8 380 67 32
E: e-pošta

Bojan Černelč, muzejski tehničar
T: +386 (0)8 380 67 34
E: e-pošta

Saša Kokalj, recepcija i informacije
T: +386 (0)8 380 67 30
E: e-pošta

Mateja Holc, računovodstvo
T: +386 (0)4 583 35 02
E: e-pošta