Od 3. 2. do 21. 5. 2017

Lica na mojim himalajskim putevima,

fotografska izložba Toneta Škarje.