Od 6. travnja do 7. ožujka 2018

Suosjećaj i ljubav prema planinama: 70 godina GSS Bohinj.