OBISK GORA V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB

V Slovenskem planinskem muzeju izvajamo projekt za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji z naslovom Obisk gora v času podnebnih sprememb. Sofinancira ga Ministrstvo za okolje in prostor. S partnerji Občino Kranjska Gora, Turističnim društvom Dovje – Mojstrana, Planinsko zvezo Slovenije in ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika pripravljamo več aktivnosti, katerih namen je širiti zavest o podnebnih spremembah in opozarjati na odgovorno in trajnostno ravnanje, s katerim blažimo posledice podnebnih sprememb.

Te aktivnosti vključujejo brezplačne prevoze v alpske doline, izvedbo simpozija na temo podnebnih sprememb, izmenjevalnico športne opreme, dopolnitev stalne razstave s predstavitvijo Triglavskega ledenika in prispevkov o spremembah v gorah, ki so posledice podnebnih sprememb …

Več o teh aktivnostih si preberite na sledečih straneh:

BREZPLAČNI PREVOZI V GORE in med muzejskimi enotami
skupni PREVOZI V HRIBE (naša facebook skupina)
alpinizem v času podnebnih sprememb (spletna razstava)
Poletna muzejska noč (simpozij, izmenjevalnica, predavanje)