V petek, 27. oktobra 2017, ob 18. uri vas vabimo na muzejski večer – predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih:

Invazivke na poti.

Tujerodne vrste se vse bolj širijo po Sloveniji in pred njimi niso varne niti naše gore. Kako tujerodne vrste prihajajo k nam, na kakšen način se širijo in kako preprečiti njihov negativen vpliv na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi, bomo predstavili na predavanju z naslovom Invazivke na poti.

Predavanje bo pripravila dr. Andreja Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki bo predstavila tujerodne rastline, živali in glive, ki ogrožajo slovenske gozdove. Obiskovalci si bodo ogledali tudi kratek film.

Poleg predavanja je na ogled tudi razstava, ki bo v Planinskem muzeju gostovala do začetka novembra.

Predavanje in razstavo pripravljajo partnerji v okviru projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu), ki ga izvajajo Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis.

 

 

Vabljeni!

Več informacij na: www.tujerodne-vrste.info.