V sodelovanju z Muzejem jaslic Brezje vabimo na ogled Jaslic v muzeju.

Jaslice v muzeju bodo na ogled do 2. februarja 2019.