Gradivo, ki ga hranimo v Slovenskem planinskem muzeju, temelji na Triglavski muzejski zbirki, veliko zanimivih predmetov pa smo pridobili z donacijami tudi po odprtju novega muzeja.
Tik pred iztekom leta 2016 smo na sedežu Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU  v Ljubljani prevzeli zanimiv kos planinske opreme. Sodelavci Inštituta so med rednimi letnimi meritvami Triglavskega ledenika 26. avgusta 2003 našli klobuk iz filca zahodno od današnjega roba ledenika, na nadmorski višini 2550 metrov.

Lastnika klobuka nismo mogli identificirati, vemo pa, da je izdelan iz filca in da se je pod ledom ohranil več desetletij.

Podnebne spremembe oziroma globalno segrevanje nam je v tem primeru celo priskočilo na pomoč – klobuk bi zagotovo ostal prekrit, če se Triglavski ledenik zaradi segrevanja ne bi tako hitro zmanjševal.

Prav problematiki podnebnih sprememb bomo letos na stalni razstavi namenili posebno pozornost v okviru projekta MOP za podporo Alpski konvenciji v Sloveniji.

Zahvaljujemo se ekipi SAZU-ja, ki je najdbo, odkrito med svojim rednim delom, izročila Slovenskemu planinskemu muzeju.

 

 

Irena Lačen Benedičič, v. d. direktorice

Fotografija:  arhiv GMJ – SPM

Klobuk hrani GMJ – SPM, inv. št. 3665