Od  4. avgusta do 6. novembra 2017 bo v Slovenskem planinskem muzeju na ogled razstava

38. likovna kolonija »Vrata 2017«

Ustvarjalnost je ena izmed najpomembnejših sestavin našega življenja, zato je prav, da se z njo srečujemo tudi v osrčju slovenskega gorskega sveta, ki za marsikoga predstavlja osnovno podstat slovenske naravne, kulturne in narodne zavesti. Ustvarjalni človek je svobodni človek, ki s svojim delom ustvarja še neizrečene in neobstoječe nove vrednosti in jih podarja drugim. Planinsko društvo Dovje – Mojstrana je v letošnjem letu pripravilo že 38. likovno kolonijo v Vratih. Na razstavi se nam predstavi 15 slikarjev s po enim likovnim delom, ki so ga odstopili organizatorju.

Tematsko se nam ustvarjalci predstavljajo z izseki iz realnega življenja narave, a z različnimi rešitvami tonske in kompozicijske gradnje likovnega dela, kjer je viden največji razkorak v kvaliteti posameznih avtorjev. Pri pregledu razstavljenih del lahko ugotovimo, da so svoja dela ustvarili v objemu gorskega sveta, saj je v njih večkrat zaznati tisto pravo, prvinsko pristnost »štimunge« upodobljene krajine. Večini je bilo pomembno potrjevanje »obrtniških« vrednot oziroma temeljev vsake dobre slike, kot sta v prvi vrsti kompozicija z dobro uravnoteženimi svetlobnimi partijami in vsebina motiva z jasno izraženo izpovedno noto. A le nekateri zmorejo dodati tudi svojo avtorsko potezo, v kateri se zrcalita ideja in duhovno stanje ustvarjalca oziroma v kateri je izražena lastna percepcija sveta in čustev v sožitju likovne tehnike in tematike. Razstavljeni avtorji, na različne načine izobraženi likovniki, nam s svojimi razstavljenimi deli ponujajo idealen vpogled v vizualno ustvarjalno stopnjo zrelosti, ki se odraža v tematiki in tehniki, ki jo kot opazovalci čutijo v svoji izrazni moči.

Vsem razstavljavcem želim veliko uspehov in razstav, saj le-te omogočajo pot v likovno in duhovno rast, predvsem pa osebnega zadovoljstva ob ustvarjanju.

Aljaž Pogačnik, umetnostni zgodovinar,
višji kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice