Po štirih letih od otvoritve Juliane Trail, pohodniške poti okoli Julijskih Alp in zgodbi snovanja poti, stari skoraj toliko kot sam Triglavski narodni park, je pohodniška pot dobila tudi svojo knjigo. Pod okriljem Skupnosti Julijskih Alp je izšla knjiga Janeza Bizjaka: Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe. Popotnica iskanju miru in skritih draguljev naravne in kulturne dediščine na pohodniški poti Juiana Trail, ki so v knjigi dobil svoje zgodbe.
Knjigo bo predstavil avtor, Janez Bizjak, arhitekt, naravovarstvenik, izjemen poznavalec Alp, publicist in nekdanji direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park.
Janez Bizjak si med uspehe gotovo lahko šteje razglasitev parka za Biosferno območje v okviru UNESCO-vega programa Človek in biosfera ter pridobitev najprestižnejšega evropskega priznanja za zavarovana območja – diploma Sveta Evrope. Poleg tega je v letih 1991 do 1997 je predsedoval CIPRI, mednarodni komisiji za varstvo Alp, kjer je bistveno prispeval k ratifikaciji Alpske konvencije v Sloveniji.
Vljudno vabljeni!