V petek, 8. junija in v soboto, 9. junija 2018 Slovenski planinski muzej gosti

Posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav

V letu 2018 mineva več obletnic, vezanih na Triglav in slovensko planinstvo:
• 240. obletnica prvega dokumentiranega vzpona na Triglav,
• 240. obletnica prve upodobitve Triglava,
• 100 let od konca 1. svetovne vojne in bojevanja v gorah,
• 125. obletnica ustanovitve Slovenskega planinskega društva.

Namen posveta je predstaviti nova spoznanja raziskovalcev in poznavalcev Triglava kot gore, mita in simbola ter osvetliti Triglav iz naravoslovnega, družboslovnega, umetnostnega in zgodovinskega, seveda pa tudi s planinskega, gorniškega, alpinističnega vidika.

V dveh dneh se bo na govorniškem odru zvrstilo več strokovnjakov iz različnih področij, ki bodo na simpoziju predstavili svoja razmišljanja o Triglavu in njegovem pomenu za Slovenke in Slovence. Lotili se bodo tudi zadnja leta vse številčnejšega obiska, ki že pošteno moti gosko naravo in življenje v njej. Strokovni del programa bodo pospremili tudi s kulturnimi dogodki.

Prijave za udeležbo na posvetu in plačilo kotizacije zbiramo do 10. maja 2018.

>>Prijavnica

>>Program posveta