V Slovenskem planinskem muzeju smo 22. februarja 2017 uradno dobili Informacijsko točko Alpske konvencije.

Generalni sekretar Stalnega sekretariata Alpske konvencije Markus Reiterer in direktorica muzeja Irena Lačen Benedičič sta podpisala Memorandum o soglasju za ustanovitev Info točke Alpske konvencije v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. S tem je muzej postal prva info točka Alpske konvencije v Sloveniji in peta nasploh. Na ta način smo institucionalizirali svoje aktivnosti promocije Alpske konvencije in njenih protokolov, ki smo jih že pred tem izvajali v okviru Dnevov Alpske konvencije.

Cilj informacijskih točk Alpske konvencije je širjenje znanja o Alpski konvenciji ter ozaveščanje o pomembnosti implementacije njenih ciljev tudi na področjih, ki niso v neposredni bližini sedežev Stalnega sekretariata ali za izvajanje konvencije pristojnih ministrstev. Tesna povezanost Info točk z območjem, kjer se nahajajo, omogoča uresničevanje ciljev konvencije z vključevanjem lokalnega prebivalstva, uprave, turistov, lokalnih institucij ter širokega spektra javnih in zasebnih organizacij.

Skoraj vsako leto Stalni sekretariat Alpske konvencije sofinancira projekte in dogodke v Slovenskem planinskem muzeju, vezane na cilje in področje dela.

Irena Lačen Benedičič, direktorica