Z izbiro teme, Voda – od mita do arhitekture, se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridružuje skupni evropski temi, ki bo v letu 2017 posvečena naravi. Pravica do vode kot ustavna pravica je v tem obdobju zelo aktualna tema v slovenski družbi in zato želimo opozoriti na ustrezen odnos do vode in vodnih virov, ki so bili tudi v zgodovinskem kontekstu skupni (vaški vodnjaki, vaši kali, ipd.). S to temo se približujemo tudi ciljem trajnostnega razvoja sodobne slovenske družbe. Hkrati želimo opozoriti širšo javnost na ogroženo dediščino, v prvi vrsti so to gospodarski objekti povezani z vodo – varovani mostovi, neprilagojeni za današnji promet, ipd.

Več o DEKD, TKD, letošnji temi, o prijemih, kako dediščino približati različnim ciljnim skupinam bomo predstavili na dvanajstih regionalnih srečanjih. Začnejo se 19. januarja v Mojstrani, zato si čimprej rezervirajte mesto.

Kontakt: Nataša Gorenc, Tel.: 01/400 79 72,
E-naslov: natasa.gorenc@zvkds.si

Celostna grafična podoba prikazuje vodo iz mitološke pradavnine, ki je simbolizirana z rdečo barvo, prehaja v organsko, naravno, ki je simbolizirana z modro barvo, in se zaključi v arhitekturi, ki je simbolizirana s tlorisom vodnjaka.

Povezava na spletno stran DEKD

Program Srečanja