V Slovenskem planinskem muzeju, ki deluje v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice, izvajamo v letu 2020 projekt Ministrstva za okolje in prostor za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji. S partnerji Občino Kranjska Gora, Turističnim društvom Dovje – Mojstrana, Planinsko zvezo Slovenije ter ZRC SAZU Geografskim inštitutom Antona Melika izvajamo več aktivnosti, med katerimi je bil tudi enodnevni simpozij Obisk gora v času podnebnih sprememb.

O razsežnostih in posledicah vplivov podnebnih sprememb na obisk gora ter prilagoditvah za njihovo blaženje se v širši javnosti obiskovalcev gora govori le priložnostno ali pa v okviru posameznih ved in gospodarskih panog. Na simpoziju smo jih predstavili na širši javnosti razumljiv način.

Predstavili smo podnebne spremembe, njihov vpliv na obisk gora in ukrepe, ki pomagajo k ustreznemu ravnanju, obenem pa spodbujajo k blaženju podnebnih sprememb in njihovih posledic.

Simpozij je potekal v soboto, 20. junija 2020, ob 10. uri v dvorani Triglav v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Predavatelji:

Avtor Ustanova Naslov predavanja
Mauro Hrvatin, Matija Zorn ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika Podnebne in hidrološke spremembe v gorskem svetu Slovenije med letoma 1961 in 2018
Irena Mrak Visoka šola za varstvo okolja, Velenje Vidiki obiskovanja gora pri nas in po svetu, ki jih krojijo podnebne spremembe
Majda Odar, Ana Kunstelj, Mojca Pintar Javni zavod Triglavski narodni park Obiskovanje gora v času podnebnih sprememb: izobraževanje bodočih nosilcev trajnostnega razvoja v biosfernem območju Julijske Alpe
Dušan Polajnar ICAR, Gorska reševalna zveza Slovenije Vpliv podnebnih sprememb na delo gorskih reševalcev
Andrej Šmuc Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo Podnebne spremembe: čas in človek
Miha Pavšek ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika Posledice podnebnih sprememb v slovenskih Alpah in obisk gora: na primeru Triglavskega ledenika
Matej Ogrin, Borut Peršolja CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp Vzpon na goro? DA. Trajnostno potrošništvo? NE.
Maša Jarčič, Nina Gunde – Cimerman Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ledenika pod vrhoma Triglava in Skute – zavetišči edinstvenih mikroorganizmov, ki izginjajo
Peter Mikša,          Matija Zorn Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino in ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika »Modernizacija« gora: Triglav in z njim povezani veliki turistični projekti v 20. stoletju
Manca Volk Bahun ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika Snežni plazovi in njihov odziv na podnebne spremembe v gorah
Saša Mesec, Gaber Polajnar Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej Obisk Slovenskega planinskega muzeja v času podnebnih sprememb
Dušan Prašnikar Planinska zveza Slovenije Planinske koče v luči podnebnih sprememb: na primeru projekta LIFE SUSTAINHUTS
Eva Schmitt TD Dovje ‑ Mojstrana Umirjanje prometa v dolini Vrata in primer dobre prakse v Narodnem parku Zion, ZDA

Posnetek dogodka: