Ideja o planinskem muzeju je stara skoraj toliko kakor organizirano planinstvo na Slovenskem, saj prve zapise o »alpskem« muzeju najdemo v Planinskem vestniku že leta 1901. Gore so nerazdružljiv del naše identitete, v gorah smo se zoperstavljali tujcem in ohranjali slovenstvo. Nenazadnje Triglav krasi naše državne simbole, grb in zastavo.

Z odprtjem Slovenskega planinskega muzeja tako uresničujemo stoletno željo in ohranjamo neprecenljivo narodovo dediščino, nepretrgano navezo od nekdanjega bosega pastirja do današnjega, v svetovnem merilu vrhunskega alpinista.

Da smo Slovenci resnično potrebovali planinski muzej, dokazujejo številke: avgusta 2010, ko je hram planinstva odprl svoja vrata, nas je obiskalo več kot 6.500 obiskovalcev. Začetno zanimanje se je sicer kasneje nekoliko poleglo, a kljub temu iz leta v leto beležimo večji obisk. Naša želja pa še vedno ostaja, da bi Slovenski planinski muzej obiskal vsak Slovenec. Pomagajte nam jo uresničiti.

 

Špela Smolej Milat, muzejska informatorka