Alpska konvencija vsako drugo leto nagrajuje mlade znanstvenike za njihova magistrska dela, napisana na eno izmed tematik Alpske konvencije. Letošnja izvedba Young Academics Award je posvečena temi “Trajnostno upravljanje voda v Alpah”, z nezavezujočim poudarkom na naslednjih podtemah:

  • Analiza in rešitve za konflikte pri uporabi vode v različnih sektorjih (turizem, kmetijstvo, proizvodnja energije, ipd);
  • dostopnost in zadostnost vode ter pomanjkanje vode;
  • trajnostno upravljaje vode in učinkovita raba.

Več o razpisu si preberite na spletni strani Alpske konvencije.

Prijave lahko oddate do 31. maja 2018