V petek, 21. septembra 2018,

vas ob 19. uri vabimo na muzejski večer

Zapuščina Cirila Pračka.

V goste smo povabili višjo bibliotekarko v Občinski knjižnici Jesenice,

gospo Natašo Kokošinek, ki nam bo predstavila življenje in delo Cirila Pračka kot alpinista, gorskega reševalca, alpskega smučarja in olimpijca.

V času predavanja bo na ogled tudi razstava o Cirilu Pračku.

Občinska knjižnica Jesenice v okviru svoje dejavnosti pokriva tudi domoznanstvo na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. V okviru domoznanske dejavnosti posveča posebno pozornost digitalizaciji domoznanskega gradiva.

V letu 2016 so digitalizirali rokopisno dediščino Cirila Pračka, olimpijca, alpskega smučarja, alpinista in gorskega reševalca z Jesenic, ki jim jo je v letih 2014 in 2015 predala v hrambo njegova nečakinja Marija Ravnik. Osebni fond je obsegal 7250 dokumentov (fotografij, rokopisov, tipkopisov, skic, listin, medalj in priznanj). Poleg tega knjižnica v domoznanski zbirki hrani tudi vseh šest strokovnih del, ki jih je napisal in izdal Ciril Praček. Digitalizacijo rokopisnega gradiva je v okviru programa usposabljanja, ki ga je omogočil zavod Jelša, opravil Jaka Torkar. Gradivo je digitaliziral, uredil in arhiviral. Iz urejenega gradiva je nastala razstava Dediščina Cirila Pračka, ki so jo na Jesenicah odprli 28. junija 2016. Razstavo sestavlja šest panojev, na katerih so predstavljeni življenje in delo ter zapuščina Cirila Pračka. Avtorica razstave je višja bibliotekarka Občinske knjižnice Jesenice Nataša Kokošinek, animacije na posameznih panojih pa so delo Jaka Torkarja. Omenjena razstava predstavlja šele začetek raziskovanja te dragocene zapuščine. Urejeno in digitalizirano gradivo predstavlja izziv in priložnost mladim raziskovalcem, da ga raziščejo in javnosti predstavijo celovitost življenja in dosežkov tega izjemnega športnika.