Hram slovenske planinske dediščine

Zbirke Slovenskega planinskega muzeja so plod dolgoletnega zbiranja ter prizadevanj posameznikov in društev za ohranitev spomina in ljubezni do gorskega sveta in vseh dejavnosti, povezanih z njim. Temelj Slovenskega planinskega muzeja je nekdanja Triglavska muzejska zbirka s predmeti in gradivom, zbranim po celotnem slovenskem ozemlju.

Celotna zbirka Slovenskega planinskega muzeja obsega trenutno skoraj 5000 enot, od tega je razstavljenih 450 predmetov. Poleg predmetnega gradiva hranimo v depojih Slovenskega planinskega muzeja še zbirke arhivskega gradiva, starih razglednic in fotografij ter Planinske vestnike od prve številke do danes. V strokovni muzejski knjižnici hranimo predvsem starejše strokovne in z leposlovne publikacije. Za zbirke skrbijo strokovni delavci.

Za vpogled v posamezno zbirko se dogovorite s kustosi.

Dogovori se
Dogovori se

Fototeka

Obsega več kot 10.000 izvirnih fotografij, reprodukcij ter digitalnih posnetkov iz starejše in novejše zgodovine slovenskega planinstva. Gradivo digitaliziramo, kar omogoča hrambo in hitrejši dostop do gradiva. Del fotografij je na ogled v sklopu stalne razstave.

Knjižnica

Več kot 1000 strokovnih in leposlovnih enot je namenjenih raziskovalcem, planinske zgodovine. Muzejska knjižnica hrani vse številke Planinskega vestnika, klasična dela slovenske planinske zgodovine (Kugy, Kunaver, Lovšin, Tuma, Mlakar …), številne publikacije slovenskih planinskih društev (zborniki), priročnike …

Filmsko gradivo

Muzejska filmoteka predstavlja zbirko dokumentarnih in igranih filmov z gorniško, alpinistično in s planinsko vsebino. Večino filmov si lahko ogledate na stalni razstavi. Filme so prispevali: Slovenski filmski arhiv pri ARS – zbirka filmov AS 1086, Planinska zveza Slovenije, posamezniki ter različne domače in tuje ustanove.

Arhivsko gradivo

Arhivsko gradivo je urejeno in popisano. Gradivo je na voljo obiskovalcem in raziskovalcem, ljubiteljem planinske pretekle, polpretekle in novejše zgodovine.