Alpe želijo postati modelno območje za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in to vizijo uresničujejo s sprejetimi obvezami v okviru Alpske konvencije, v sodelovanju z vsealpskimi mrežami in lokalnimi partnerji.
Slovenski planinski muzej je leta 2017 postal prva info točka Alpske konvencije v Sloveniji. Zgledno sodelovanje negujemo že vrsto let in se s svojimi vsebinami vključujemo v vsakoletni dogodek Dan alpske konvencije. Letos poteka nekoliko drugače – preko spleta, a vendarle zanimivo.
Na spodnji povezavi najdete prispevek naše kustosinje pedagoginje Natalije Štular, ki vam bom predstavila izginjanje Triglavskega ledenika.