Ob odprtju novega Slovenskega planinskega muzeja (leta 2010), ki temelji na Triglavski muzejski zbirki (odprta leta 1984), smo preparate živali zavestno izvzeli iz muzejske predstavitve. Res je, da smo v zbirki že hranili dva gamsa iz Triglavskega narodnega parka. V letu odprtja nam je Jeseničan Lojze Noč podaril preparat divjega petelina (ta žival je tudi simbol občine Kranjska Gora).

V letu 2013 smo prejeli donacijo petih preparatov divjih živali od Ustanove Avgusta Delavca, ki je darilo tudi ovrednotila kot prispevek k delovanju Slovenskega planinskega muzeja.

Lastnik preparatov Vlado Sofronievski iz Tržiča je za muzej podaril rjavega medveda, navadno lisico, jazbeca in dva alpska svizca. Vse smo umestili na stalno razstavo ter povezali s prepoznavanjem njihovih sledi in oglašanja, ki ga je posnel Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Zanimiva pa je tudi ob medvedu predstavljena zgodba Trentarja Tožbarja, ki mu je medved odtrgal spodnjo čeljust. Preparatom smo nekaj let kasneje pridali še planinskega orla, ki so nam ga odstopili sodelavci in partnerji iz Triglavskega narodnega parka.

Odločitev, da preparate živali umestimo na razstavo, se je izkazala za pravilno. Zdi se namreč, da rjavega medveda in gamsa naši obiskovalci največkrat fotografirajo.

Vabljeni k ogledu razstavljenih živali, plišaste iz muzejske trgovinice pa lahko »posvojite« za domov. Informacije na info@planinskimuzej.si.

Irena Lačen Benedičič, v. d. direktorice

Fotografije:  arhiv GMJ – SPM

#ostanidoma, #ostaniznami, #museumsandchill