Novo! Novo! Novo!

Izšel je JESENIŠKI ZBORNIK 12

Ob 90. obletnici mestnih pravic

  • 34 avtorjev:

mag. Maja Avguštin, Boris Bregant, Alenka Burnik, Petra Dečman, mag. Lidija Dornig, Ines Dvoršak, Iva Gasar, Janez Gregori, Nina Hribar, Pavel Jamnik, Rina Klinar, Tomaž Klinar, Nataša Kokošinek, Tone Konobelj, dr. Franc Križnar, Irena Lačen Benedičič, Majda Malenšek, Mojca Mežek, Jože Mihelič, dr. Janez Mlinar, dr. Marko Mugerli, Anton Noč, Luka Novak, Aljaž Pogačnik, mag. Vitomir Pretnar, Janko Rabič, Blaž Račič, Špela Smolej Milat, Boštjan Soklič, Natalija Štular in Zdenka Torkar Tahir

  • 30 prispevkov o:

Jesenicah, raziskavah v Bucelleni-Ruardovi graščini, Stari Savi, projektih, stavbah, ulicah, društvih, dejavnosti, kulturi, hrani, ljudeh, spominih, planincih

  • 472 strani
  • povzetki v angleškem jeziku.