V Slovenskem planinskem muzeju, ki deluje v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice, smo s podžupanom Občine Kranjska Gora Blažem Knificem v petek, 11. decembra 2015, sprejeli ministrico za kulturo RS mag. Julijano Bizjak Mlakar.

Po uvodnem pozdravu, predstavitvi sodelavcev v muzeju ter predstavitvi gradnje in delovanja muzeja (direktorica Irena Lačen Benedičič) nas je kustodinja Elizabeta Gradnik popeljala po stalni razstavi. Sledil je kratek delovni sestanek, na katerem smo bili prisotni direktorica muzeja, podžupan in predstavniki ministrstva: ministrica Julijana Bizjak Mlakar, v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino Jana Mlakar in tajnik kabineta ministrice Danilo Markočič.

Pogovori so tekli v smeri pridobivanja in zagotavljanja višjega deleža sofinanciranja delovanja Slovenskega planinskega muzeja s  strani države (ministrstva za kulturo).

Ministrica je izpostavila zakon o kulturnem evru, ki bi omogočal sofinanciranje dediščinskih projektov (2 × 7 milijonov) za kulturno dediščino in infrastrukturo

Podžupan Občine Kranjska Gora Blaž Knific pa je izpostavil vlaganje Občine tudi v dodane vrednosti. V letu 2015 smo v neposredni bližini muzeja v ostenju Grančišča nadelali ferati (zavarovani plezalni poti) v vrednosti 60.000 € in odprli Trg mojstranških olimpijcev. Tako smo povečali obisk muzeja in kraja.

Strinjali smo se, da bo za Slovenski planinski muzej tudi zaradi naziva treba urediti financiranje – predvsem sofinanciranje s strani države, kot je bilo na ministrstvu že dogovorjeno. Vizija novega vodstva Občine z županom na čelu je bila, da se začno pisati zgodbe, ki prinašajo v kraj dodano vrednost, s tem pa povečan obisk in prihodek muzeja oziroma kraja.

V letu 2016 je obisk muzeja občutno narastel, čeprav zavod ni prejel višjega sofinanciranja s strani države (20 odstotkov proračuna zavoda).

Irena Lačen Benedičič, v. d. direktorice