Konec leta 2019 smo se v Slovenskem planinskem muzeju uspešno prijavili na razpis Ministrstva za okolje in prostor z naslovom »Sofinanciranje projektov v podporo izvajanju Alpske konvencije v Sloveniji v letu 2019 in 2020« s projektom Obisk gora v času podnebnih sprememb. V okviru projekta bomo letos s partnerji Občino Kranjska Gora, Turističnim društvom Dovje – Mojstrana, Planinsko zveza Slovenije ter ZRC SAZU izvajali aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje, izobraževanje in promocije trajnostnega obiska gora. Nadgradili bomo stalno razstavo, izvedli bomo izmenjevalnico opreme, gostili simpozij, … Več informacij sledi!

Na ta način v Slovenskem planinskem muzeju uresničujemo svojo zavezo vrednotam, ki jih zasleduje tudi projekt Umirjanja prometa v dolino Vrat in v katerem pri Slovenskem planinskem muzeju aktivno sodelujemo. S projektom uresničujemo zavezo Alpske konvencije.

Podpiramo trajnostni razvoj turizma, ki zagotavlja višjo kakovost ponudbe in človeku prijaznejše okolje, ter trajno mobilnost prometa, ki zagotavlja doživljajsko pestrost ter ohranja naravno vrednost okolja.

Pa še en trajnostni nasvet: umivajte si roke! 🙂

Gaber Polajnar, sodelavec za trajnostni turizem