Prepričan sem, da tokratna uganka ni bila pretrd oreh. Da boš gotov v rešitev, ti dolgujem še zadnji namig:

Bela homulica raste na zelo pustih tleh na izrazito sončnih legah. V Sloveniji je razširjena v alpskem, predalpskem in submediteranskem območju, v ostalih delih Slovenije pa je ni ali je zelo redka. Cveti od junija do avgusta. Je najpogostejša hrana gosenic našega metulja, ki je dobil ime po grškem bogu svetlobe, pomladi, umetnosti in lepote.

Skupaj s prvimi tremi namigi in kodami boš zlahka strl oreh in mi ga poslal na moj e-naslov.