Gorski apolon (Parnassius apollo)

Gorski apolon je metulj, ki živi na osončenih gorskih travnikih in planinah. Opazujemo ga lahko na višku planinske sezone, junija in julija, ko leta s cveta na cvet. Najraje ima nektar raznih osatov, glavincev in grabljišč. Njegove gosenice se hranijo z mladimi poganjki bele homuljice, zato ga najdemo tudi v bližini njenih rastišč. Ime je dobil po starogrškem bogu Apolonu. Nekoč so ga veliko lovili, zato je pri nas že od leta 1920 zaščiten. Še danes si ga v svoji zbirki želi imeti marsikateri zbiralec metuljev. Lov nanj je prepovedan, zavarovan pa je tudi v večini evropskih držav.