planinski muzej
Poletni čas od 1. 6. – 15. 9.
(vsak dan)
9.00 -19.00

Zimski čas 15. 9. - 31. 5.
(vsak dan)
9.00 - 17.00

Zaprto:1. 11., 30.12. in 31. 12.

Izven urnika odprto za najavljene skupine.
muzej planinstva
Bi bili radi obveščeni o novicah na naši sceni? Naročite se … »


Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49
4281 Mojstrana
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

muzej planinstva

MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV PODRAVJAV soboto, 24.9.2011, smo ob množični udeležbi članov planinskih društev Podravja odprli razstavo, na kateri se predstavlja meddruštveni odbor, ki združuje 35 društev s tega območja. Odprtja se je udeležil tudi predsednik MDO PD Podravja Anton Purg ter njegova namestnica Slavica Tovšak, ki je hkrati tudi podpredsednica PZS in avtorica razstave, ki sta jo pripravili s kustosinjo SPM Elizabeto Gradnik. Razstavljeno predmetno in fotografsko gradivo so prispevala planinska društva MDO Podravja, postavitev razstave pa so finančno omogočili GMJ-SPM,MDO PD PODRAVJA, PZS in PD RUŠE.
Po kulturnem programu, ki so ga oblikovali pevci seksteta Kulturnega društva iz Podlehnika in Daniel Oplotnik z interpretiranjem pohorskega ljudskega pesnika Jurija Vodovnika, so si udeleženci odprtja ogledali razstavo, nato pa še uvodni film in stalno razstavo SPM. Sledilo je druženje ob prigrizku, večina pa se je nato odpravila še v Peričnik, Vrata in Zelence.
Razstava, ki je nastala ob 110-letnici ustanovitve Podravske podružnice Slovenskega planinskega društva v Rušah, bo na ogled predvidoma do 13. novembra 2011.


V skladu s statutom PZS se je MDO Podravja organiziral kot eden izmed dvanajstih meddruštvenih odborov, ki pokrivajo slovenski geografski prostor. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do preimenovanja v MDO Podravje, saj prvotno ime MDO PD Štajerske ni ustrezalo dejanskemu povezovanju PD. Ko je bilo urejeno financiranje MDO, so bile dane možnosti za še aktivnejše delo PD, ki so se združevala pod tem imenom. Danes šteje MDO Podravje 32 planinskih društev, alpinistični klub, športno plezalni klub 6b in društvo GRS. V MDO delujejo predsedstvo in odbori za planinska pota, za varstvo narave, za vodenje in izobraževanje, za orientacijo, za seniorje in PO MO. Vsak izmed odborov ima svoj program, tako vsebinski kot finančni. Odbori se povezujejo s posameznimi odseki PD. Predsedstvo in PD načrtujejo aktivnosti ob obletnicah, ki jih imajo posamezna PD, obravnavajo predloge za priznanja, podpirajo aktivnosti akcij širšega pomena in dajejo podporo vsem pozitivnim rešitvam, ki se obravnavajo na UO PZS in v drugih organih PZS. V društva in klube je trenutno včlanjenih okoli 7100 članov, ki so poravnali članarino. Posebno skrb posvečamo mladim in veteranom. MDO organizira vrsto odmevnih predavanj (med njimi je bilo zlasti zanimivo predavanje o Triglavskem narodnem parku), med PD širi planinsko kulturo, spoštovanje do narave in spoštovanje do dela organov PZS. Predsedniško funkcijo v MDO že vrsto let opravlja Anton Purg iz PD Ptuj. Njegova namestnica je Slavica Tovšak, ki je hkrati tudi podpredsednica PZSNazaj