Zakaj smo najboljši

V Slovenskem planinskem muzeju predstavljamo razvojni lok slovenske planinske, gorniške, alpinistične in gorsko reševalne zgodovine, prepletene z naravovarstvenimi in izobraževalnimi vsebinami. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega, filmskega, knjižnega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica nudijo obiskovalcu vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru.

Poslanstvo Slovenskega planinskega muzeja

Slovenski planinski muzej predstavlja ohranjeno slovensko planinsko dediščino, naravovarstvene vsebine naših gora, evidentira, preučuje ter promovira planinsko dediščino Slovencev doma in po svetu. V okviru dejavnosti izvajamo popularizacijo planinstva ter vzgajamo mlade v duhu spoštovanja naravne in kulturne dediščine na tem področju. Preko predstavljene zgodovine slovenskega planinstva bodo prepoznali njeno veličino in pomen za identiteto in mednarodno prepoznavnost Slovencev v najširšem smislu.
Poslanstvo Slovenskega planinskega muzeja smo zato pospremili z geslom: “Naveza za vrhove prihodnosti.”

Vizija Slovenskega planinskega muzeja

Poslanstvo uresničujemo s prireditvami in predavanji, občasnimi razstavami, predstavitvami, izobraževalnimi delavnicami, predstavitvami aktualnih domačih in tujih planinskih in gorniških dosežkov.
Slovenski planinski muzej postaja informacijsko središče, kjer obiskovalci dobijo informacije o razstavah in spremljajočih muzejskih dogodkih pa tudi o pohodništvu, gorništvu in drugih turističnih programih v okolici. Prizadevamo si, da bi obiskovalci odhajali polni vtisov, ki jih s pomočjo skrbno pripravljenih vsebin porajajo interaktivna srečanja s preteklostjo ter naravno in kulturno dediščino.

Cilji delovanja Slovenskega planinskega muzeja:

  • zagotoviti sistematično obdelavo in proučevanje kulturne dediščine slovenskega gorništva, planinstva in alpinizma, ohranjati, evidentirati, promovirati in zbirati tovrstno dediščino, zagotavljati njeno dostopnost na enem mestu in s tem postati prepoznaven, osrednji, nacionalni, slovenski planinski muzej;
  • postati prepoznaven prostor srečanj, izobraževanj in razvedrila, nuditi nove možnosti širši skupnosti za razvoj turizma v Mojstrani, tako dopolnjevati turistično ponudbo občine Kranjska Gora, gorenjske regije in širšega slovenskega prostora;
  • z umestitvijo informacijskih točk Triglavskega narodnega parka in Alpske konvencije v Slovenski planinski muzej prispevati k dvigu ozaveščenosti varovanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in trajnostnega razvoja območja Alp;
  • v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije širiti poslanstvo tudi s kontrolnimi točkami Slovenske planinske poti, Slovenske turnokolesarske poti …
  • postati stičišče mikro in makro okolja ter nosilec zavesti lokalne in nacionalne identitete, privabiti vse širšo publiko, kjer bo vsak prebivalec lokalne skupnosti tudi promotor muzeja. Ustvariti muzej kot odprt prostor družbenega dialoga in družbene odgovornosti 21. stoletja.

Nagrade in priznanja

Nominacija za najboljši evropski muzej. Nagrada Fundacije kralja
Alberta I. za izjemne
in trajne dosežke, ki imajo pomemben
vpliv na gorski svet in
zaščito Alp.
Častno Valvasorjevo
priznanje Slovenskega muzejskega
društva za prostor doživetij
»Pobeg v bivak«.
Nagrada Živa za najboljši slovanski muzej leta 2017.

Preveri svoje gorske veščine v prvem igrificiranem muzeju na svetu – pokliči na (08) 380 67 30 in pridi!