Pot je zgodba – zgodba je pot

V Slovenskem planinskem muzeju si podajata roke preteklost in sedanjost. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica vam nudijo vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru.

Zbrane predmete, dokumente, fotografije, dogodke, pojave in pripovedi smo vtkali v zgodbo o zgodovinskem razvoju planinske dejavnosti na Slovenskem. Z današnjim časom smo jo povezali s sodobnimi avdio-vizualnimi pripomočki in z zabavnimi dopolnitvami posameznih vsebinskih sklopov.

Uvodni film Svetlobe gora prikazuje lepote slovenske pokrajine  in zbuja zavedanje o raznolikosti in bogastvu naravne, kulturne in zgodovinske dediščine našega vzpetega sveta. Film je hkrati tudi povabilo v muzej in naš gorski svet.

Razstava je delno prilagojena slepim in slabovidnim in jo dopolnjujemo s pestrim programom pedagoških delavnic, občasnimi razstavami in s številnimi dogodki.

Stalno razstavo Slovenskega planinskega muzeja spremljajo občasne razstave, ki vsebinsko dopolnjujejo in bogatijo obstoječo razstavo.