Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije, Slovenskim partnerstvom za tla ter Slovenskim planinskim muzejem, info točko Alpske konvencije, organizira 11. dan Alpske konvencije in Svetovni dan tal, ki ga obeležujemo 5. decembra,  s sloganom »Ohranimo živa tla, ohranimo biotsko pestrost tal«.

Dogodek bo potekal virtualno v petek, 4. decembra 2020, s pričetkom ob 10. uri na internetni in Facebook strani Slovenskega planinskega muzeja.

Posvet bo namenjen  temi tal, kot neobnovljivem naravnem viru, rabi in varstvu tal, vlogi tal za obvladovanje podnebnih sprememb, tleh v prostorskem načrtovanju, pravnem okviru, ki jih dajejo protokoli Alpske konvencije ter krepitvi znanja in izmenjavi izkušenj v okviru Slovenskega in Alpskega partnerstva za tla. Predvidena so strokovna predavanja, ogled kratkih filmov o tleh ter predstavitev publikacij in spletnih orodij za samooceno pri ravnanju s tlemi. Dopoldanski del se bo zaključil z razpravo o izzivih na področju trajnostne rabe in varstva tal.
Popoldanski del je namenjen zainteresirani javnosti, ki si bo lahko ogledala filme o biotski raznovrstnosti tal, pomembnosti izbire prave rabe tal ter o vplivu podnebnih sprememb na tla, zaključil pa se bo z virtualnim ogledom razstave “10 sidrišč slovenskega alpinizma”.

Vabljeni k ogledu!

Spodaj si lahko ogledate posnetke prispevkov.

Uvodni nagovori:
Alpska konvencija in okviri varstva in ravnanja s tlemi:
A-Vloga tal za naravo, družbo in gospodarstvo:
B-Vloga tal za naravo, družbo in gospodarstvo:
Krepitev znanj in zavedanja o pomenu tal:
Izbor filmov o tleh:

Virtualni posnetek muzejske razstave 10 sidrišč slovenskega alpinizma.

Organizatorji dogodka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste pripravili odlične prispevke in vsem, ki ste pomagali, da smo kljub tehničnim težavam dogodek lahko izpeljali. Vabimo vas, da si pogledate vsebino na zgornjih povezavah. Če želite, odgovorite na priložena vprašanja in do 11. 12. 2020 pošljete vaše poglede na elektronska naslova majda.lovrencic@gov.si in blanka.bartol@gov.si ali preko Facebook profila Slovenskega planinskega muzeja.
1. Kaj so po vašem mnenju trije najpomembnejši izzivi na področju ohranjanja in odgovorne rabe tal?
2. Kaj bi bili najbolj učinkoviti načini za spopadanje s konkretnim izzivom, kdo jih lahko najučinkoviteje izvaja?
3. Če bi imeli možnost, kaj bi spremenili v kmetijski, okoljski, prostorski, gozdarski, izobraževalni, naravovarstveni, turistični ali kateri drugi politiki za izboljšanje ohranjanja in odgovorno rabo tal?
Nasvidenje drugo leto!