Na novinarski konferenci 5. avgusta 2010 smo partnerji Slovenskega planinskega muzeja predstavili pomen investicije za občino in turistično destinacijo (Jure Žerjav, župan Občine Kranjska Gora), poslanstvo, vizijo in blagovno znamko (Miro Eržen, vodja projekta in Slovenskega planinskega muzeja), vsebino Slovenskega planinskega muzeja (Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, v okviru katerega deluje muzej), vlogo muzeja pri ohranjanju slovenske planinske dediščine, vzgoji in popularizaciji planinstva (Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije) ter Slovenski planinski muzej kot informacijsko točko pred vstopom v Triglavski narodni park (mag. Martin Šolar, direktor javnega zavoda Triglavski narodni park).

Cilji Slovenskega planinskega muzeja so še vedno:

  • Zagotoviti sistematično obdelavo in proučevanje kulturne dediščine slovenskega gorništva in planinstva ter s tem varovanje, evidentiranje in promoviranje ter zbiranje tovrstnega znanja in njegovo dostopnost na enem mestu.
  • Postati eden izmed pomembnih izvajalcev aktivne politike Planinske zveze Slovenije na področju kulture v povezavi z naravo in dejavnostjo planincev v njej.
  • Slovenski planinski muzej postane središče, ki bo z raznovrstnimi dogodki in aktivnostmi generiralo nove možnosti za razvoj turizma v Mojstrani ter dopolnjevalo turistično ponudbo občine Kranjska Gora in gorenjske regije.
  • Z umestitvijo informacijske točke Triglavskega narodnega parka v Slovenski planinski muzej prispevati k dvigu ozaveščenosti varovanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in trajnostnega razvoja območja Alp.
  • Z atraktivnim muzejem dopolniti turistično ponudbo Slovenije.
  • Vzpostavitev prepoznavne točke za srečanja, vzgojo, kulturo in izobraževanja o slovenskem planinstvu, gorah in gibanju v gorah. Slovenski planinski muzej bi moral obiskati vsak Slovenec in vsak turist, ki biva v širšem zaledju Julijskih Alp.
  • Ustvariti projekt trajnostnega značaja.

 

Skupaj s partnerji, ustanoviteljem, financerji, gorniki, planinci in posamezniki smo v NAVEZI ZA VRHOVE PRIHODNOSTI vse našteto dosegli in na posameznih področjih z dodatnimi vsebinami in ponudbo (info točka Alpske konvencije, TIC Mojstrana) celo presegli.

Irena Lačen Benedičič, v. d. direktorice