Katuni Kučkih planina

Katuni Kučkih planina

Katuni Kučkih planina.

Od 4. travnja do 5. svibnja 2019 

privremena fotografska izložba.

NAPUŠTANJE TRADICIONALNOG IDENTITETA – DEPOPULACIJA CRNOGORSKIH KATUNA TOKOM DRUGE POLOVINE XX VIJEKA

Sezonska stočarska naselja u planinama, poznatija kao katuni, predstavljala su jednu od najvažnjih tekovina tradicionalnog društvenog života u centralnim i sjevernim predjelima Crne Gore. Ljetnja ispaša je omugućavala ne samo stvaranje rezervi hrane za zimu, već i njene viškove koji su plasirani na tržištu. Sa promjenom socio-demografskih tokova polovinom XIX vijeka, dolazi do sve izraženije, a kasnije i do drastične depopulacije ovih krajeva. Nekada osnova tradicionalnog stočarstva, danas su crnogorski katuni većinom ili opustjeli, ili pretvoreni u turistička naselja za odmor i rekreaciju. Na primjeru Kučke planine, kao oblasti sa izraženim karakteristikama tradicionalnog katunskog područja, moguće je pratiti i jasno definisati sve navedene trendove.

Ivan Laković

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore

2019-03-29T12:24:21+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top