Povremeni postav 2017-10-08T21:21:34+00:00

Stalni postav dopunjavamo različitim muzejskima, dokumentarnima, likovnima, arhitekturnima i fotografskima izložbama, koje prikazuju različite aspekte kulturne i prirodne baštine brdskih područja čitavog svijeta. Kroz njih povezujemo se sa sorodnima institucijama te pojedincima u Sloveniji i diljem svijeta.

Pozivamo vas na posjetu našim povremenim izložbama:

 

Protekle izložbe

39. likovna kolonija “Vrata 2018”

Od 3. kolovoza do 26. rujna 2018 39. likovna kolonija "Vrata 2018" slikarska izložba u suradnji sa PD Dovje-Mojstrana.   >> Katalog 39. likovna kolonija »Vrata 2018«    

Solčavsko – harmonija tri dolina

Od 11. svibnja do 31. srpnja 2018 Solčavsko - harmonija tri dolina privremena izložba Turistično informacijskog centra Rinka.  

Constructive Alps/Konstruktivne Alpe

Od 12. do 27. travnja 2018 Constructive Alps/Konstruktivne Alpe - Međunarodna arhitekturna nagrada za održivu građevinu i obnovu u Alpama  

Suosjećaj i ljubav prema planinama: 70 godina GSS Bohinj

Od 6. travnja do 7. ožujka 2018 Suosjećaj i ljubav prema planinama: 70 godina GSS Bohinj.    

13 od puta – Po planinama od Stola do Porezna

13 od puta – Po planinama od Stola do Porezna, fotografska izložba, od 23. veljače do 3. travnja 2018

Osam država, jedno područje i jedna međunarodna konvencija: održiva vizija za Alpe

Od 19. sječnja do 19. veljače 2018 Osam država, jedno područje i jedna međunarodna konvencija: održiva vizija za Alpe, fotografska izložba