Od  25. septembra do 6. novembra 2017

bo v Slovenskem planinskem muzeju na ogled razstava Invazivke na poti.

Tujerodne vrste se vse bolj širijo po Sloveniji in pred njimi niso varne niti naše gore. Kako tujerodne vrste prihajajo k nam, na kakšen način se širijo in kako preprečiti njihov negativen vpliv na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi, bomo predstavili na razstavi in predavanju z naslovom Invazivke na poti.

Predavanje in razstavo pripravljajo partnerji v okviru projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu), ki ga izvajajo Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis.

Več informacij na: www.tujerodne-vrste.info.